Du lịch Hạ Long

Vịnh Hạ Long nơi rồng đáp xuống, là danh thắng quốc gia được xếp hạng từ năm 1962. Hạ Long có 1.969 hòn đảo, lô nhô trên mặt biển, nổi tiếng nhất là các hòn Lư Hương, Gà Chọi, Cánh Buồm, Mâm Xôi, đảo Ngọc Vừng, Ti Tốp, Tuần Châu. Hạ Long như bức tranh thủy mặc khổng lồ, tuyệt đẹp, xứng đáng là biểu tượng du lịch Việt Nam.

 

 

Loading Maps
View
Normal Midnight Family Fest Open dark Riverside Ozan
My Location Fullscreen
There are no available car for this location, time and/or date you selected.

  Tổng: No car found .    xem tất cả

  Search for Cars

  Không phải những gì Bạn đang tìm kiếm? Bạn thử tìm kiếm lại 1 lần nữa xem

  There are no available hotel for this location, time and/or date you selected.

   Tổng: No hotel found .    xem tất cả

   Search for Hotels

   Không phải những gì Bạn đang tìm kiếm? Bạn thử tìm kiếm lại 1 lần nữa xem

   Không có chuyến tham quan nào cho vị trí, thời gian và / hoặc ngày bạn đã chọn.

    Tổng: No tour found .    xem tất cả

    Tìm kiếm Tour

    Không phải những gì Bạn đang tìm kiếm? Bạn thử tìm kiếm lại 1 lần nữa xem

    There are no available activity for this location, time and/or date you selected.

     Tổng: No activity found .    xem tất cả

     Tìm kiếm theo Dịch vụ khác

     Không phải những gì Bạn đang tìm kiếm? Bạn thử tìm kiếm lại 1 lần nữa xem

     There are no available rentals for this location, time and/or date you selected.

      Tổng: No rental found .    xem tất cả

      Search for Vacation Rentals

      Không phải những gì Bạn đang tìm kiếm? Bạn thử tìm kiếm lại 1 lần nữa xem